Samsung: Reparacija ekrana

Promjena stakla na Samsung uređajima se vrši sa 100% uspješnosti pomoću tekućeg dušika pri čemu LCD ekran ne puca kod skidanja stakla. Promjena samo stakla na uređajima je gotova u roku jednog do tri radna dana.

  • Garancija na uspješnost reparacije: Većina servisa nudi uslugu promjene, ali ako pukne LCD tijekom promjene stakla, ne garantiraju ugradnju drugog originalnog ekrana.
  • Garancije na ispravnost: 6 mjeseci nakon servisa iako ni nakon toga neće biti problema jer nakon reparacije imate originalni Samsung ekran

Cijena: 400,00 kn

Cijena: 500,00 kn

Cijena: 550,00 kn

Cijena: 600,00 kn

Cijena: 400,00 kn

Cijena: 1.300,00 kn

Cijena: 1.400,00 kn

Cijena: 1.500,00 kn

Cijena: 2.300,00 kn

Cijena: 1.000,00 kn

Cijena: 1200,00 kn

Cijena: 1.300,00 kn

Cijena: 900,00 kn

Cijena: 900,00 kn

Cijena: 1.350,00 kn

Cijena: 1.400,00 kn

Cijena: 1.450,00 kn

Cijena: 1.500,00 kn

Cijena: 1.500,00 kn

Cijena: 1.550,00 kn

Cijena: 2.300,00 kn

Cijena: 850,00 kn

Cijena: 900,00 kn

Cijena: 1.000,00 kn

Cijena: 1.200,00 kn

Za sve ostale modele ili upite: info@isupply-croatia.com ili 097 642 3419