Apple: Zamjena baterije

Za promjenu baterije koristi se isključivo original baterija ili zamjenska baterija prve klase. Prva klasa baterije znači najkvalitetnija dostupna baterija.

Jamstvo:

  • 3 mjeseca na bateriju i kakvoću izmjene

Standard na njuškalu su baterije druge klase, koje su niže kvalitete. Njihov kapacitet, dugotrajnost i cjelokupna funkcionalnost su upitni i dolaze uz garanciju od samo 24 sata. Kod original baterija i prve klase baterija nema sličnih problema i zato dolaze uz 3-mjesečnu garanciju.

Cijena sa promjenom:

Zamjenska: 200,00 kn

Cijena sa promjenom:

Original: 300,00 kn

Zamjenska: 250,00 kn

Cijena sa promjenom:

Original: 300,00 kn

Zamjenska: 250,00 kn

Cijena sa promjenom:

Original: 400,00 kn

Zamjenska: 300,00 kn

Cijena sa promjenom:

Original: 400,00 kn

Zamjenska: 300,00 kn

Cijena sa promjenom:

Original: 450,00 kn

Zamjenska: 300,00 kn

Cijena sa promjenom:

Original: 500,00 kn

Zamjenska: 300,00kn

Cijena sa promjenom:

Original: 700,00 kn

Zamjenska: 450,00 kn

Cijena sa promjenom:

Original: 800,00 kn

Zamjenska: 500,00 kn

Cijena sa promjenom:

Original: 850,00 kn

Zamjenska: 550,00 kn

Cijena sa promjenom:

Original: 800,00 kn

Zamjenska: 400,00 kn

Cijena sa promjenom:

Original: 850,00 kn

Zamjenska: 500,00 kn

Cijena sa promjenom:

Original: 900,00 kn

Zamjenska: 550,00 kn

Cijena sa promjenom:

Original: 900,00 kn

Zamjenska: 600,00 kn

Cijena sa promjenom:

Original: 850,00 kn

Zamjenska: 550,00 kn

Cijena sa promjenom:

Original: 850,00 kn

Zamjenska: 550,00 kn

Cijena sa promjenom:

Original: 900,00 kn

Zamjenska: 600,00 kn

Cijena sa promjenom:

Original: 900,00 kn

Zamjenska: 600,00 kn

Za sve ostale modele ili upite: info@isupply-croatia.com ili 097 642 3419